top of page
Search

Medewerkersdag Accolade (Dutch)

Updated: Nov 19, 2020

1 bedrijf. 4 duurzaamheidsdoelen. 150 mensen. 1 middag.

Op 12 november faciliteerden we de Duurzame Middag voor de medewerkers van Accolade. Accolade is met 16.000 woningen één van de grootste woningcorporaties in het noorden van Nederland en timmert al jaren aan de weg naar duurzaamheid. Ze nemen de uitdaging serieus, met een kantoor op zonne-energie, ambitieuze duurzaamheidsdoelen en net aangestelde regisseurs die een voortrekkersrol gaan spelen in het bereiken van die doelen. Een hele fijne organisatie om mee te kunnen werken: ambitie en honger naar verandering, die wij mogen ondersteunen.


Tijdens de Duurzame Middag gingen we een stap verder en kwamen álle medewerkers bijenkaar om mee te denken hoe de doelen behaald kunnen worden. Hoe betrek je een zaal met 150 mensen in een goed gesprek over duurzaamheid vraag je? Door ze uit te nodigen om díe thema’s in te brengen die zij belangrijk vinden en ze vervolgens de ruimte te geven naar het gesprek te gaan dat zij het meest interessant vinden. Zelf-organisatie. Een effectieve methode wanneer je verandering wilt inspireren in een organisatie. Vraag mensen wat ze willen, wat hun ideeën zijn, wat ze nodig hebben om die uit te voeren en maak de ruimte.


Op ons advies nodigde Accolade een select aantal externen uit om mee te denken. Samenwerkingspartners,

van bedrijfskleding tot afvalverwerking, de aanjager duurzaamheid van een gemeente en een vertegenwoordiger van een huurdersvereniging. Ze hadden een grote toegevoegde waarde in de gesprekken, er werden plannen gemaakt voor nieuwe samenwerkingen en ideeën uitgewisseld. Een waardevolle medewerkersdag waarin iedereen gezien en gehoord werd en de schouders met vereende krachten onder de duurzaamheidsdoelen werden gezet. Wij kijken uit naar meer.24 views0 comments

Comments


bottom of page